Maandelijks archief: oktober 2013

Competentierevolutie

persoonlijke_ontwikkeling-wbnlugRuim 150 jaar geleden was de start van onze industriële revolutie. Al die tijd hebben wij machines bedacht en gebouwd om (eenvoudige) taken van ons over te nemen. Een soort van uitbesteden, waardoor we steeds meer tijd kregen voor andere zaken. Denk aan (af)wasmachines, CV-installaties ipv haarden, etc. Maar ook het bouwen van meubels, fietsen, auto’s, computers – allemaal (grotendeels) geautomatiseerd.

Afgelopen decennia is er veel praat over outsourcing. Uitbesteden dus, maar anno nu moet dat in het Engels. Het principe is niet anders: een keuze in de bedrijfsvoering die erop gericht is om zelf zoveel mogelijk te kunnen richten op je eigen kracht en niet allerhande dingen erbij te hoeven doen. Door steeds meer taken door anderen te laten uitvoeren hou je tijd over om de beste (of tenminste beter) te worden in je eigen vakgebied – “schoenmaker, blijf bij je leest”.

Alsof dat niet genoeg is, belooft outsourcing ook nog eens om hetzelfde werk (veel) goedkoper te maken door het anderen te laten doen. Vervolgstap om het werk dan nog eens (veel) goedkoper te maken: offshoring. Dan gaat het dus alleen nog maar om het geld en de prijs en zijn we weg bij kennis en kunde om het beter uit te voeren dan je het zelf kunt. Overigens staat deze offshoring volledig los van de gelijknamige industrie voor gas- en oliewinning op zee, maar gaat het over werk verplaatsen naar lage-lonen-landen.

Bottomline (pardon my French): het werk wordt vooral verplaatst om tegen minder kosten uitgevoerd te worden. We houden onszelf op deze manier nogal bezig (met het werk, maar ook met het rondpompen ervan). Die tijd zouden we ook kunnen gebruiken om het werk weg te nemen. Door automatiseren bijvoorbeeld. Tuurlijk, dat levert weer ander werk op, nieuw werk. Maar dat is een andere, nieuwe manier van werken dan steeds dezelfde taken en handelingen blijven herhalen. Dan kunnen we een beroep doen op onze creativiteit en vindingrijkheid. Competenties die ons onderscheiden van machines!

Ziedaar, het succes van een melkrobot in een melkveehouderij. Een machine die de eenvoudige en repeterende taak “melken” overneemt van de boer. Standaard en herhaald werk, waarbij continuïteit en betrouwbaar uitvoeren het belangrijkste is. Een taak waar geen denkvermogen voor nodig is, geen creativiteit. Het is een investering (geld en tijd) maar daarna zijn er ook voordelen: verbeterde opbrengst bijvoorbeeld. En de boer krijgt tijd om andere werkzaamheden te doen. Zoals bijvoorbeeld uitbreiden van z’n veestapel en bedrijf, om de investering in de melkrobot terug te verdienen.

Omdat de melkrobot (anders dan de boer) ook nog eens 7×24 uur beschikbaar is, sluit-ie beter aan bij de competentie “melk geven” van de koeien. Gemiddeld geven koeien bij de robot zo’n 2,5-2,7 keer melk per dag. Dat is een ritme dat de boer niet bij kan benen (bioritme-technisch). Voorheen was hij dus eigenlijk de beperkende factor van het melk geven (primaire taak van zijn bedrijf!!) omdat hij 2 keer per dag voor zijn koeien beschikbaar was. Met een stukje techniek worden koeien en boer veel meer in de kracht van hun competenties gezet. Niet meteen een voordeel dat sterk met de industriële revolutie en machines in stallen geassocieerd wordt…

Perpetuum immobile

tumblr_li2jufvtRz1qz6jquo1_500Mijn vriend is boer en heeft bijna 15 jaar geleden het bedrijf van zijn vader overgenomen. Nieuwe bezems vegen schoon en hij had in de aanloop naar de overgang al een paar jaar allerlei ideeën ontwikkeld die hij graag wilde realiseren. Zijn plannen pakten met wisselend succes uit, waardoor hij nogal eens in moest grijpen en nieuwe, aangepaste plannen opstarten. “Om bij te sturen”. Zo heeft hij zijn bedrijf in de eerste jaren redelijk in beweging gebracht en gehouden met steeds nieuwe ideeën, veranderingen, aanpassingen en veranderingen op aanpassingen. Daarna heeft hij (ongetwijfeld) allerlei nieuwe ideeën bedacht. Nieuwe plannen die geïmplementeerd moeten worden. Alles om de stilte en rust in de stallen tegen te gaan.

Op de boerderij is de veranderkracht blijkbaar de boer. Hij is de oneindige beweging, de perpetuum mobile.

Bij ons is een reorganisatie gaande. Waar niet, dus niks ernstig aan de hand. Deze keer moeten alle managers solliciteren op hun eigen baan. In afwachting van deze reorganisatie is het al een poosje steeds rustiger aan het worden in ons bedrijf. Een soort stilte voor de storm. Besluiten worden niet meer genomen, want je wilt (vooral nu) toch niet teveel de aandacht op je vestigen? (denk ik). En als er wel besluiten zijn en we tot actie dreigen over te (moeten) gaan, komt al snel de legitimiteit ter discussie. Omdat onduidelijk is of de volgende manager (we nemen aan dat deze niet aan kan blijven, na alles wat-ie heeft laten liggen) er misschien wel heel anders over denkt. Dus waarom nu druk maken als het straks als eerste actie weer terug wordt gedraaid?

Ons werk wordt dus steeds rustiger omdat het management met niks nieuws komt. Onze eigen ideeën en wensen worden eveneens oneindig vertraagd en steeds verder uitgesteld. Reorganisaties (stoelendans van het management) in mijn organisatie zijn eigenlijk een soort perpetuum immobile!

Ik kan bijna niet wachten totdat alles achter de rug is. Lekker, weer perpetuumen!

Een koe is ook een professional!

0-koeien%20(5)

Welkom bij #Loeigoed!, blog over Boer Baas en zijn professionals!

Er bestaan veel verhalen en (wetenschappelijk-achtige) theorieën over management en leiderschap. “Een koe is ook een professional” is zo’n metafoor en gaat over boeren en beesten. Maar, (heel) misschien lees je er ook wel hele andere dingen?

Net als in andere metaforen is er een grens waar de overeenkomst ophoudt: is iedere koe een professional? Jazeker, absoluut! Is iedere professional dan ook een koe? Nee, beslist niet! Tenzij je het zelf laat gebeuren misschien, want een kuddedier ben je al heel snel…

De koeien van Boer Baas leveren samen meer dan 1 miljoen liter melk per jaar. En laat ik je vertellen, hoezeer Boer Baas ook zijn best doet om dat zelf te produceren, 1 miljoen liter doet-ie zijn dames niet na. Ook geen 100 liter, zelfs 1 liter melk leveren lukt hem nog niet!

Deze koeien hebben een competentie die hun baas niet heeft – ze kunnen iets dat hun baas niet kan. Het zijn dus professionals! En toch… De invloed en bijdrage van Boer Baas maakt wel vaak het verschil. Zijn besluiten hebben meestal kleine gevolgen, maar zijn soms ook heel ingrijpend. Is dat herkenbaar voor veel professionals en hun bazen?!

De situaties in de columns zijn uit het (boeren)leven gegrepen. Ik hoop dat je ervan geniet en je laat inspireren. Veel plezier en ik lees/hoor graag wat je ervan vindt!

Zie ook RattenHerman, Retegoed en #Loeigoed!

t-shirt 40jaar -klein

Welkom

welkom20Eerste blogpost, eerste vraag: zou iedereen die een blog begint beginnen met een welkom? (straks maar eens nakijken)

Welkom dus, bij een koe is ook een professional! Blog over modern leiding geven en dito organiseren. Opvallende belevenissen in mijn leven als manager. En wat je als manager kunt leren van … een boer en zijn bedrijf (ja, een boerderij).

Ik doe dit om reacties te krijgen; altijd welkom dus!