Maandelijks archief: september 2015

Gemor en geroddel

logo_newDe professionals zijn ontevreden en dat laten deze dames luid en duidelijk horen ook: “Boehh, BOEHH, boe!” Er wordt volop geroddeld, in steeds wisselende, kleine groepen. “Zij daar…” “en dan doet ze…” “terwijl zij van daarnaast dan…” De rest van de groep stemt in: “Boehh, BOEHH, boe!”

Her en der ontstaan opstootjes op de werkvloer – kleine botsingen tussen de professionals. Iedereen ziet het, maar niemand lijkt een manier te weten hoe dit op te lossen is en dus blijft de onrust voortduren. De volgende roddel is geboren, eentje waar in alle groepen dezelfde mening heerst: “dit kan zo niet langer!” “Waarom grijpt er niemand in?” “Boehh, BOEHH, boe!”

Het geroddel gaat verder. Sinds de automatisering zien ze de baas bijna nooit meer op de dramaqueenwerkvloer. Maar moeten ze “dan echt alles zelf doen?” “Dacht het niet, dit is een klus voor de baas” en niet van hen. Maar “die ziet natuurlijk weer niks, hij ziet tenslotte nooit geeneens niks niet?!?” De professionals vatten het nogal persoonlijk op, alsof alleen zijzelf nog verstand hebben van het werk en werken! Op onderdelen lopen de meningen nog wel wat uiteen, maar het komt erop neer dat precies dat ene waar Boer Baas goed voor is, orde handhaven en de rust bewaken, dat-ie dat nou net (weer…) niet doet. “Boehh, BOEHH, boe!”

Tot op zeker moment… Boer Baas ingrijpt! Het is onduidelijk hoe hij nou tot de conclusie is gekomen dat hij aan zet is – was het tijdens een toevallige ronde over de werkvloer, of heeft hij via z’n managementdashboard gezien dat het niet klopt? Feit is dat hij wat aan de situatie doet. Er komen nieuwe kaders en een andere teamsamenstelling. Boer Baas selecteert een deel van de disfunctionerende ploeg en zet die apart.

Veni, vidi, vici, problemen opgelost. De rust keert terug op de werkvloer. Vraag is of het wat uitmaakt voor de professionals, hun mening blijkt nl. ongewijzigd: “Boehh, BOEHH, boe!”

8.koeien-op-een-rij

Advertenties

Feedback stinkt

Stank-stinkenEr is ruimte voor verbetering, vinden de professionals. Dat laten ze daarom ook luidkeels horen: BOEHH! Lastig voor Boer Baas, want wat hij ook probeert om het de professionals zo goed mogelijk naar ’t zin te maken, hun reactie is steeds hetzelfde: BOEHH!. En ook als hij helemaal niks probeert om het leuk te maken of goed te doen, of zelfs precies het tegenovergestelde doet – steeds weer diezelfde reacties: BOEHH!!

Professor Willem F. Bontekaas heeft in zijn onderzoek (zie Goede Bedoelingen) daarom ook aangetoond dat het niet uitmaakt wat een baas probeert, de uitkomsten zullen altijd hetzelfde zijn – BOEHH!

Ondanks dat professionals zich voor iedere situatie hetzelfde uitdrukken, hebben ze echt wel een manier om zich duidelijk te manifesteren. Alleen vraagt het nogal wat kennis van het werk en de processen om van die manier een succes te maken. Bovendien is een stevige dosis uithoudings- en doorzettingsvermogen nodig, want hoewel het rendement fantastisch is tonen de resultaten zich meestal erg traag!

imagesAEGKCWUDInherent aan het werken bij Boer Baas, produceren zijn professionals een heleboel shit. Dat lijkt in eerste instantie steeds dezelfde shit, maar er is wel degelijk vershil! Soms is de shit bijvoorbeeld heel zuur en venijnig; bepaald ongeschikt om verder nog ergens voor te gebruiken. Dat kan dan alleen nog maar als hete lucht worden verkocht (zie ReteGoed Gas).

Maar liever gebruikt Boer Baas de shit van zijn professionals om hun werk beter te maken. Dat levert uiteindelijk het meeste op, veel méér dan die zure stinkbende. Hij gebruikt hun output het liefst om het werkveld te beïnvloeden. Door het hergebruik van de beste shit, wordt het werkveld steeds frisser, beter, sterker… Dat is nog wel eens een stinkend klusje, zoals wel vaker met feedback, maar hoe beter de shit, hoe minder stank.

Betere shit, beter werkveld… Dat stinkt! stinkdier

Zie ook Shitcultuur